Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2021

1. Begrippen en toepasselijkheid

Op alle trainingen, workshops of online programma's van Jorg Ruis zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Jorg Ruis zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

 

Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling voor een van de diensten van Jorg Ruis houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Met 'Jorg Ruis' bedoelen we hiermee de natuurlijke persoon Jorg Ruis, alsmede de onderneming Two Sixty Five BV en iedereen die hierin of aan werkt als medewerker of freelancer.

 
 
 

2. Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van Jorg Ruis staan, zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW (21%). Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is van Jorg Ruis bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 
 
 

3. Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDeal, PayPal, Bancontact, VISA of Mastercard.

 
 
 

4. Reclamatie en annuleren

We vinden het belangrijk dat deelnemers tevreden zijn. Voldoet iets niet aan jouw verwachting? Stuur ons dan een e-mail op [email protected]

 

Om diezelfde reden bieden we een niet goed geld terug garantie voor dit online programma. Je kunt uiterlijk 14 dagen na de start van dit online programma kosteloos annuleren. Dit kun je doen door een mail te sturen naar [email protected].

Bij annulering binnen 14 dagen vragen we je altijd de ingevulde opdrachten van week 1 en week 2 met ons te delen. We willen zeker weten dat je je serieus hebt ingespannen om met de kennis aan de slag te gaan.


Als je aangeeft onvoldoende tijd of geld te hebben, is dit géén reden tot restitutie.

 

Wanneer het online programma niet binnen 14 dagen na de startdatum word geannuleerd, geld de dienst als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

  

 
 

5. Aansprakelijkheid

De inhoud van het online programma en werkboek en bieden geen garanties of beloftes voor specifieke resultaten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen van deze informatie en de eventuele keuzes die je aan de hand hiervan maakt.

Iedere aansprakelijkheid van Jorg Ruis, van het personeel en de producten van Jorg Ruis voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Jorg Ruis is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

Jorg Ruis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Jorg Ruis. De aansprakelijkheid van Jorg Ruis is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Jorg Ruis, dan wel tussen Jorg Ruis en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Jorg Ruis, is Jorg Ruis niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Jorg Ruis.

 
 
 

6. Overmacht

 

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Jorg Ruis opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als Jorg Ruis het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Jorg Ruis of bij de toeleveranciers van Jorg Ruis.

 
 
 

7. Geheimhouding

Het is niet toegestaan om de login, videos, audiofiles, werkboeken en andere informatie uit dit online programma te delen met anderen. Dit geldt ook voor alle informatie die word gedeeld in de Facebook community. Ongewenste verspreiding op welke manier ook zal juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan korte fragmenten, quotes of zinnen te delen op social media, zolang je @jorgruis en/of @liftoffmetjorg tagt.8. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 
 
 

9. Bedrijfsgegevens

 Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur ons een e-mail naar [email protected]

 

Two Sixty Five B.V.

Jorg Ruis

Danzigerbocht 27C

1013 AM Amsterdam

[email protected]

KVK nummer: 81092849

BTW nummer: NL861925786B01